Binnenstadsproject van het jaar

De jaarlijkse award voor ‘Binnenstadsproject van het jaar’ reiken we uit aan projecten of processen die onderscheidend en vernieuwend zijn en laten zien dat jouw binnenstad zich aanpast aan de behoeften van vandaag én van de toekomst. 

De Verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstad van Nederland’ organiseert het Platform Binnenstadsmanagement iedere drie jaar. In de tussenliggende jaren reiken we ieder jaar drie awards uit voor toonaangevende en inspirerende projecten uit de binnenstad die bijdragen aan de toekomstbestendigheid en vitaliteit van de binnenstad. De projecten zijn vernieuwend en vormen een inspiratiebron voor andere binnensteden uit Nederland.

De drie awards zijn verbonden aan de thema’s van de Binnenstadsbarometer (Activiteit & Gebouw, Innovatiekracht, Bereikbaar & Toegankelijk, Samenwerking, Leefbaar & Sociaal, Eigen & Uniek). Deelname aan de jaarlijkse awards is enkel mogelijk voor leden van het Platform Binnenstadsmanagement.

In 2023 staan de volgende drie thema’s centraal: Bereikbaar & Toegankelijk, Samenwerking en Leefbaar & Sociaal. Is er in jouw binnenstad een project of proces gerealiseerd (of gestart) dat past binnen één van deze thema’s? Meld dit project dan nu aan door het intakeformulier in te vullen.

Proces Award 'Binnenstadsproject van het jaar'

Het proces om de winnende binnenstadsprojecten te bepalen, is als volgt:

Stap 1

Om kans te kunnen maken op een award voor jouw binnenstadsproject, vragen we je om een intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier beschrijft de inhoud van het project of proces.

Stap 2

Vervolgens ga je in gesprek met een afvaardiging van de jury (onderdeel van de jury voor de Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad van Nederland). De jury stelt je verdiepende vragen om een goed beeld te vormen van het project/proces.

Stap 3

Op basis van deze gesprekken bepaalt de jury de winnaars van de award. Tijdens de Dag voor de Binnenstad in het voorjaar hoor je of jouw binnenstad een award in ontvangst mag nemen.

Thema’s Binnenstadsproject van het jaar

De jaarlijkse awards voor Binnenstadsproject van het jaar zijn verbonden aan de thema’s van de Binnenstadsbarometer (Activiteit & Gebouw, Innovatiekracht, Bereikbaar & Toegankelijk, Samenwerking, Leefbaar & Sociaal, Eigen & Uniek). In 2023 staan de volgende drie thema’s centraal: Bereikbaar & Toegankelijk, Samenwerking en Leefbaar & Sociaal.

Het is natuurlijk mogelijk dat jouw project meerdere thema’s raakt. Ook deze projecten kunnen deelnemen.

1. Bereikbaarheid & Toegankelijk

De manier waarop en het gemak waarmee de binnenstad kan worden bereikt en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen. Mobiliteit en logistiek zijn belangrijke thema’s voor de binnenstad. Het aantrekken van bezoekers brengt veel verkeersbeweging met zich mee. Ook voor bewoners in de binnenstad is bereikbaarheid een belangrijk punt. Dit moet op een duurzame wijze ingevuld worden en daarvoor is een goede infrastructuur essentieel.

Voorbeeldprojecten/onderwerpen: verduurzamen van de stadslogistiek, het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto of het openbaar vervoer, het creëren van meer ruimte voor het langzame verkeer (wandelen / fiets), het verbeteren van de rolstoelvriendelijkheid, het optimaliseren van de routing door de binnenstad, het realiseren van een hub / transferium, het optimaliseren van de vervoersstromen in het kader van afvalverzameling.

Heb jij een uniek project dat verbonden is aan een van deze onderwerpen? Doe dan mee.

2. Samenwerken

De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerkings- en organisatiekracht tussen de partijen in een binnenstad om de gezamenlijke doelstellingen te behalen. Samenwerking is de basis van ontwikkeling en innovatie, zeker in complexe situaties met een veelheid van partijen zoals in binnensteden. De effectiviteit van samenwerking is dan ook een belangrijk thema voor vitale binnensteden.

Voorbeeldprojecten/onderwerpen: het opzetten/voortzetten van een BIZ, het ontwikkelen van een integrale visie voor de binnenstad, het vernieuwen van de centrumorganisatie, het betrekken van bewoners of overige partijen bij de ontwikkeling van de binnenstad, het activeren van de achterban van partijen, communicatie.

Heb jij een uniek project dat verbonden is aan een van deze onderwerpen? Doe dan mee.

3. Leefbaar & Sociaal

Een binnenstad met een aangenaam woonklimaat, woningen voor diverse doelgroepen en woonwensen en een passend voorzieningenniveau (o.a. onderwijs, gezondheidszorg). Binnensteden worden meer en meer ontmoetingsplekken en wonen neemt een steeds belangrijkere positie in binnensteden in. Het spanningsveld tussen levendigheid en leefbaarheid vraagt om toegesneden oplossingen.

Voorbeeldprojecten/onderwerpen: realisatie van woningen door transformatie, het tegengaan van vereenzaming, het realiseren van bewoning boven winkels, het stimuleren van ontmoetingen in de openbare ruimte, het creëren van ruimte om te spelen en ontmoeten, het vergroenen van de openbare ruimte, het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel, het realiseren van voorzieningen gericht op zorg of onderwijs, het vergroten van de kansengelijkheid / mogelijkheid om mee te doen.

Heb jij een uniek project dat verbonden is aan een van deze onderwerpen? Doe dan mee.

4. Activiteit & Gebouw

De economische functies die een plaats hebben in de binnenstad en gebruik maken van het vastgoed staan in dit thema centraal. Het gaat hoofdzakelijk om de reguliere functies die een gangbaar binnenstedelijk aanbod bieden. Het gaat om vastgoed, retail- en woonfuncties. Kwaliteit, innovatie en diversiteit zijn hier bepalende aspecten voor de vitaliteit van een binnenstad.

Voorbeeldprojecten/onderwerpen: detailhandel, vastgoed, horeca, bedrijven, het verbeteren van het vestigingsklimaat, transformaties, nieuwe vormen van leisure en recreatie, en het vernieuwen van de warenmarkt.

5. Duurzaam & Digitaal

De manier waarop de binnenstad inspeelt op nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen en deze toepast in de binnenstad, zoals digitalisering / technologisering en duurzaamheid. Een veerkrachtige binnenstad heeft de focus op duurzaamheid en op digitalisering als middel om innovatieve oplossingen toe te passen en de binnenstedelijke doelstellingen te monitoren.

Voorbeeldprojecten/onderwerpen: duurzaamheid, energieneutraal, klimaatadaptatie, vergroening, weersbestendig, milieu, ecologie, digitalisering, online vindbaarheid, smart-city.

6. Eigen & Uniek

Dit thema stelt de identiteit van de binnenstad centraal: de eigenheid en het onderscheidend vermogen van de binnenstad en de manier waarop de binnenstad haar DNA uitdraagt in de vorm van georganiseerde activiteiten, (online/offline) branding en tastbare elementen in de ruimte. Wat maakt de ene binnenstad anders dan een andere binnenstad? Dat kan gaan om de gebouwde omgeving (architectuur en stedenbouw), de openbare ruimte, het aanbod aan functies of innovatieve concepten.

Voorbeeldprojecten/onderwerpen: het creëren van beleving, versterken van het DNA, de profilering van de binnenstad, unieke marketingstrategieën, unieke evenementen, beleving in de openbare ruimte, online/offline profilering, branding, gastvrijheid, kunst & cultuur.

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0411 - 850 599
Bezoek onze website

Volg ons

© 2022 Stichting Platform Binnenstadsmanagement. Alle rechten voorbehouden.

© 2022 Stichting Platform Binnenstadsmanagement. Alle rechten voorbehouden.