Skip to main content
Kennismaken

Ontmoet de jury

De jury van de Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad vormt een landelijke selectiecommissie samengesteld uit onafhankelijke deskundigen die ieder een eigen specialisme in relatie tot de binnenstad vertegenwoordigen.

Voorzitter

Thema Duurzaam & Digitaal

Felix Wigman

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Van start af aan ben ik betrokken bij Platform Binnenstadsmanagement. Dat is inmiddels al 27 jaar. Veranderend gedrag van de bezoeker, wisselende voorkeuren van consumenten, nieuwe vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit maken de binnenstad tot de meest interessante plek van de stad. De binnenstad is nooit af.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in? 
De binnenstad is het kloppende hart van de stad. De veelheid van functies en activiteiten maken de binnenstad tot een zeer dynamische plek. Mensen komen er samen om elkaar te ontmoeten, om gebruik te maken van de voorzieningen, om te werken, etc. Een plek waar maatschappelijke ontwikkelingen en economische veranderingen met elkaar telkens opnieuw vormgeven aan die binnenstad. Bezoekers, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeentelijke overheid bepalen samen de koers. Door elkaar te inspireren met visie en de aanpak van projecten werken we samen aan de versterking van de vitaliteit.

Arnoud Oortwijn

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Na eerst 15 jaar actief te zijn geweest in de landschapsinrichting, waarbij de vergroening van de binnensteden centraal stond, ben ik mij bij Oase-Lease specifiek gaan richten op de groene, fleurige beleving in de binnensteden. Dit aan de hand van een uniek concept met hanging baskets, bloembakken en boombakken waarbij een duurzame bedrijfsvoering in productie en proces centraal staat.

Met ons unieke Al-inn concept richten wij ons specifiek op winkelcentra en binnensteden.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een binnenstad die aantrekkingskracht heeft door middel van beleving. Waar het fijn is om te verblijven door een optimale mix van winkels, horeca, musea en tot slot de (groene) aankleding.

Een uitstekende samenwerking van gemeente, winkeliers en pandeigenaren zijn daarbij onmisbaar. Met name projecten met betrekking tot uitstraling, aankleding en (emissievrije) bereikbaarheid hebben mijn specifieke aandacht.

Astrid Kemperman

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
In mijn onderzoek en onderwijs focus ik op de laatste ontwikkelingen op het gebied van consumentengedrag, retail planning, de leisure & experience economy, smart cities, en big data ter ondersteuning van duurzame en gezonde stedelijke ontwikkelingen.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is aantrekkelijk, toegankelijk en duurzaam en bevordert een hoogwaardige leef- en verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers.

Erwin Buckers

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als medeoprichter van Chainels ben ik dagelijks in contact met centrumgebieden. We helpen om van je binnenstad een toekomstbestendige community te maken. Met ons digitale platform bedienen we veel centrumgebieden, BIZ'en, verenigingen, ondernemersfondsen en gemeenten.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een binnenstad waar samenwerking tussen de ondernemers en andere belanghebbende resulteert in een succesvol centrum. Succes betekent voor mij, veel blije bezoekers die kopen, bij voorkeur 'lokaal'.

Ingrid Janssen

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als onderzoeker en vastgoedprofessional ben ik ruim 25 jaar betrokken bij de binnenstad. De interesse in binnensteden ontstond toen ik na mijn studie werkte als vastgoedmanager in winkelgebieden. Zo geboeid dat ik was, gebruikte ik het winkelcentrum later als context voor een promotieonderzoek dat ik aan de Technische Universiteit Eindhoven voltooide. Voor de Provincie Noord-Brabant vervulde ik recentelijk de rol van voorzitter van de adviescommissie retail en transformatie. In deze rol heb ik veel gemeenten geadviseerd bij het maken van keuzes en eerste belangrijke stappen bij het revitaliseren van hun binnenstad.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad, is een binnenstad die verrast. Een binnenstad waar je als bezoeker net wat langer blijft hangen omdat het er aangenaam toeven is. Een binnenstad die ruimte biedt om nieuwe herinneringen te maken. Met opzet zeg ik “bezoeker” en niet “consument” omdat ik ervan overtuigd ben dat een inspirerende binnenstad ook veelzijdig en veerkrachtig is. Een binnenstad die kan terugvallen op meerdere functies - naast het winkelen - en zo een diversiteit aan gebruiksgroepen aanspreekt. En natuurlijk kunnen we er niet omheen dat in een inspirerende binnenstad ook plaats is gemaakt voor duurzaamheid in de wijze waarop mobiliteit, de openbare ruimte en de energievoorziening in een plan zijn geïntegreerd.

Jan-Willem Wesselink

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als programmamanager bij de Future City Foundation en de City Deals ‘Een slimme stad zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ denk ik, samen met partners, na over de toekomst van regio’s, steden en dorpen. En dus ook over binnensteden. Wij proberen te begrijpen hoe je de kansen van digitalisering en technologisering kan benutten in binnensteden.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een binnenstad die de betekenis van de stad waarin ze ligt bevestigt en versterkt en me tegelijkertijd verrast. In een inspirerende binnenstad blijf ik langer dan de bedoeling was en kan ik op een prettige manier verdwalen omdat ze me vasthoudt.

Monique van der Plas

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
In de binnenstad komen mensen samen en kom je elkaar tegen. Om te winkelen, om uit te gaan, elkaar te ontmoeten. Stichting Steenbreek pleit voor groene binnensteden; voor vervanging van steen door groen. Zodat groen en natuur ook in de binnenstad de ruimte krijgen.  Je binnenstad wordt met meer groen veel aantrekkelijker. Voor je bewoners, bezoekers en het dierenrijk. Daarnaast tempert het groen de temperatuur en wordt fijnstof afgevangen. En mensen voelen zich veel prettiger en gezonder in een groene omgeving!

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
In de binnenstad kom ik graag. Voor de markt, een afspraak in het café, winkelen of een bezoek aan de bioscoop. Een groene, inspirerende binnenstad nodigt mij uit om er langer te verblijven en vaak naar terug te komen. Ik voel me er prettiger en het is er aangenamer. In een groene binnenstad word ik meer verrast door de seizoenen. In de zomer ervaar ik de verkoeling door de schaduwwerking en in de winter de gezelligheid. Een groene duurzame binnenstad nodigt me uit om langer te blijven en vaker naar terug te komen.

Thema Eigen & Uniek

Bram Hulsbosch

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik heb heel mijn werkzame leven in binnensteden gewerkt , eerst als storemanager bij C&A , later als centrummanager van de Heuvel galerie in Eindhoven en nu bij MK Illumination waar wij zorgen voor extra sfeer en beleving in winkelgebieden.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is een goed bereikbare , compacte en groene stad met een mooie mix van grote ketens en kleinere zelfstandigen . Herontwikkeling van oude fabriekspanden, stationshallen etc geven een stad een extra authentiek karakter.

Jan Huizing

Wat is jouw achtergrond/relatie tot binnensteden? Bij Hotelschool The Hague doe ik onderzoek naar welkome, gastvrije steden en duurzame communities, Mijn achtergrond in strategie, marketing en dienstverlening komt daarbij goed van pas. Met collega’s in binnen- en buitenland kijken we hoe steden in balans zijn, met positieve impact voor bewoners. Of zelfs met actieve betrokkenheid van bewoners, zoals city hosts, die bezoekers welkom heten. Ik geef ook les in strategie, waarin we kijken naar trends en ontwikkelingen en hoe een bedrijf of stad echte waarde creeert.

Wat is voor jou een inspirerende binnenstad?
Ruimte voor betekenisvolle ontmoetingen. Een inspirerende stad is gastvrij. Bezoekers, bewoners en bedrijven voelen zich welkom. Er is visie en energie om waardevol en inspirerend te zijn. Een inspirerende binnenstad is een plek waar je wilt zijn.

Lot Frijling

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik houd simpelweg van steden en mensen. Samen met m’n team ontwikkelen we unieke concepten om de ideale stad te realiseren waarin de aandacht voor de mens en de planeet centraal staat.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad wordt voor mij gekenmerkt door ‘lef & liefde’. Die binnensteden die echt onderscheidend zijn, waar lef getoond is, en met liefde voor de bezoekers, bewoners, ondernemers ontwikkeld is, vind ik inspirerend.

Martin Boisen

Wat is jouw achtergrond/relatie tot binnensteden?
Als adviseur voor steden en regio's speelt de binnenstad bijna altijd een hoofdrol in mijn werk. Voor mij vertegenwoordigt de binnenstad de stad in haar totaliteit. Het is een plek waar alle lagen van de geschiedenis, alle hoeken van de samenleving en bijna alle vormen van menselijke activiteit bij elkaar komen. Ik ben opgeleid als geograaf met focus op de sociale, economische en politieke rol van de stad. Naast mijn advieswerkzaamheden geef ik hier nog altijd les in aan de Rijksuniversiteit Groningen, CLOK Academy en IPBA Academy.

Wat is voor jou een inspirerende binnenstad?
Inspirerende binnensteden zijn leefbaar, beleefbaar en leesbaar. Ze voelen intuïtief aan en door hun veelal lange geschiedenis zijn ze nergens voor geoptimaliseerd. Ze zijn niet volledig overgenomen door de commercie, en cateren niet per se primair naar het winkelend publiek. Het zijn plekken waar ook geleefd en gewerkt wordt. De gebouwen hebben talloze verschillende functies gekend, en het gebruik hiervan heeft sporen achtergelaten die nu nog zichtbaar zijn. Soms subtiel, maar nog altijd aanwezig. Dit geeft vaak de binnenstad een organische kwaliteit dat niet elders in de gebouwde omgeving zo uitgesproken is als hier. Mensen die er wonen, werken, recreëren of passeren voelen dit aan. Vaak onbewust, niet tastbaar, maar wel wezenlijk.

Nordin Heus

Wat is jouw achtergrond/relatie tot binnensteden?
Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door de binnenstad. Het was de plek waar ik vrijwel alles deed. Sporten, studeren, werken, uitgaan. Het had voor mij en iedereen om mij heen, alles wat we konden wensen.

Waar ik dit eerst als een vanzelfsprekendheid zag, kwam ik door mijn werk bij Avontuur-BlachereNL erachter dat hier veel bij komt kijken. Om alles mogelijk te maken voor iedereen, wordt er ontzettend veel samengewerkt tussen tal van partijen. En sfeerverlichting heeft raakvlakken met al deze partijen. Je creëert een plan dat door iedereen in de stad gedragen wordt. Van vastgoedeigenaren tot bewoners en van ondernemers tot de gemeente. Op deze manier kijken wij mee in de keuken van iedere stakeholder in de binnenstad en daardoor hebben wij een goed beeld van wat er speelt.

Wat is voor jou een inspirerende binnenstad?
Een inspirerende binnenstad voor mij is een plek waar mensen kunnen samenkomen. Het is een plek waar ideeën geboren worden en tot realiteit worden gemaakt. Een plek waar door samenwerking tussen alle lagen van de samenleving mooie creaties tot stand komen. Want het zijn juist deze creaties die ervoor zorgen dat mensen het fijn vinden om in de stad te zijn! En wanneer verschillende mensen hierdoor samenkomen in een binnenstad, dan is deze voor mij inspirerend!

Vincent van Zon

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben Vincent van Zon en mijn achtergrond is marketing, communicatie en de laatste 9 jaar kunst in de openbare ruimte. Met Mothership worden wij door stadsbesturen, wijken en project ontwikkelaren gevraagd om mee te denken gebieden aantrekkelijker te maken. Deze rol vervullen wij met plezier voor binnensteden en buitengebieden. In binnensteden gebruiken we een mix van kunst ontwerpen om het iedereen in dat gebied naar de zin te maken. Maar met een doel om gebruikers en bezoekers met elkaar een unieke beleving te geven. Een beleving die de inwonenden en omwonenden trotser maakt en retail, horeca en toeristische ondersteuners het gemak geeft van veiligheid en een wow factor. Men kent ons van het concept dat we voor de Markthal in Rotterdam verzorgde. Het plafond als communicator.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een gebied waar eigen mensen trots zijn op wat men te bieden heeft aan de gebruiker, bezoeker , passant. Dat begint in grotere steden meestal al bij het trein- en busstation, de parking waar je als bezoeker de eerste indrukken van de stad op doet. Ofwel een mix in een belangrijke samenwerking van mensen die met liefde bereid zijn aan ondernemers die keihard werken om een aantrekkelijk aanbod te genereren. Inspiratie in de zin van vooruitgang, meegaan met de ontwikkelingen. Vergroening. Een optimale samenwerking met stadsbestuur, cultureel aanbod, parken, straatverkoop en entertainment en een aantal plekken met een wow factor. Voor mij plekken die waardig zijn om aan vrienden te delen via whatsapp en openbaar met social media “wow, kijk eens waar ik nu ben…: als je dat bereikt dan is de binnenstad voor iedereen… ook als je er op dat moment niet bent of nog nooit geweest bent.

Thema Activiteit & Gebouw

Iris Hagemans

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Mijn onderzoek als sociaal geograaf richt zich op winkelgebieden als economische ruimte, sociale ontmoetingsplaats en betekenisvolle gebieden waar bewoners en bezoekers zich bij betrokken voelen. Voor mij zijn winkelgebieden plaatsen waar grote veranderingen het dagelijks leven binnendringen. Ik houd me bijvoorbeeld bezig met hoe migratie, gentrificatie en toenemend toerisme een weerslag vinden op winkelgebieden en wat dat betekent voor ondernemers, bewoners, bezoekers en beleidsmakers.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een belangrijk aspect van een inspirerende binnenstad is voor mij inclusiviteit. Een inspirerende binnenstad biedt bijvoorbeeld economische mogelijkheden voor kleinschalige bedrijvigheid en beginnende ondernemers. Verder is het een plaats waar verschillende soorten bewoners en bezoekers zich thuis voelen. Het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, voor klanten van de lokale ondernemingen, maar ook voor degene die alleen komt voor een wandeling en een praatje. Een dergelijke inclusieve omgeving ontstaat niet vanzelf, juist wanneer een binnenstad ruimte biedt voor verschillende soorten gebruik kunnen er ook spanningen en conflicten ontstaan. Ik ben daarom erg geïnteresseerd in hoe binnensteden proberen verschillende gebruikers te betrekken en samenwerking tussen ondernemers, bewoners, bezoekers en beleidsmakers te creëren.

Jan Boots

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Gevormd in communicatie en marketing kreeg ik 25 jaar geleden de kans om de eerste ‘binnenstadsmanager of centrummanager’ van Vlaanderen te worden. Deze aanstelling kaderde in het toenmalig beleid van Vlaanderen om binnenstedelijke impulsen financieel fors te ondersteunen mits het afronden van een binnenstedelijke visie en het omschrijven van enkele concrete binnenstedelijke hefboomprojecten. De opstart van een centrummanagementorganisatie in de Limburgse stad Genk was zulk een project. Het leek een sprong in het diepe want er was hoegenaamd nog geen kennis van binnenstadsmanagement in Vlaanderen. Pionieren leek me wel wat en al snel vond ik aansluiting bij het Platform Binnenstadsmanagement. Toen ging het snel. Na enkele jaren praktijkervaring kreeg ik de mogelijkheid om in België zelf als consultant aan de slag te gaan en vandaag zijn we 20 jaar verder. CityD-WES is een nichespeler in de ruimtelijke economie waar tot op vandaag thema’s als kernversterkend beleid, detailhandelsvisies, binnenstedelijke ontwikkelingsvisies, handel en horeca nog steeds een belangrijk deel van onze dienstverlening uitmaken. De passie voor binnenstedelijke dynamiek is intussen overgeslagen naar een heel team van enthousiaste medewerkers.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een binnenstad is voor mij inspirerend wanneer ze erin slaagt om de polsslag van de klant of bezoeker goed aan te voelen en dit aanvoelen feilloos weet om te zetten in projecten op maat van stad of kern. Immers, iedere kern impliceert andere verwachtingen en mogelijkheden. Inspirerende projecten zetten deze extra in de verf en weten hierdoor ook goed heersende trends en ontwikkelingen waar bezoekers vatbaar voor kunnen zijn te capteren. Projecten zijn hierbij concreet en worden organisch opgepikt door de klant/bezoeker. Dus niet gekunsteld maar als het ware ‘vanzelfsprekend’.

Laura van Klink

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik werk bij KVK Nederland als ondernemersadviseur. Mijn achtergrond is economische geografie waaronder stedelijke ontwikkeling. Ik heb veel met ondernemerscollectieven gewerkt die aan de slag wilden met de ontwikkeling van winkelgebieden en binnensteden. En dan gaat het niet alleen om het ruimtelijke aspect maar juist om digitalisering, andere verdienmodellen of het toevoegen van nieuwe functies.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Kort gezegd: waar de functies cultuur, horeca en retail op elkaar aansluiten én elkaar versterken. Hoewel dat voor elke stad geldt, is het toch telkens anders. Steden hebben elk hun eigen historie dat het dna van de stad bepaalt. Het is de kunst om gewenste ontwikkelingen zo vorm te geven dat je dicht bij dit dna blijft. Vaak kun je het niet eens benoemen. Je voelt je dan gewoon thuis in zo’n stad.

Nadja Bressers

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben werkzaam als assetmanager retail bij vastgoedbelegger a.s.r. real estate. Vanuit deze rol ben ik dagelijks actief in diverse binnensteden om onze winkelpanden te verhuren, optimaliseren en toekomstbestendig te maken.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een binnenstad is inspirerend wanneer je hier een grote diversiteit aan functies vindt, in een groene en leefbare omgeving met verblijfskwaliteit en waar je bovenal steeds weer verrast wordt. Het verrassen gebeurt wanneer er ruimte is voor vernieuwing. Denk hierbij aan nieuwe invullingen van panden, wisselende aankleding van de openbare ruimte of evenementen voor verschillende doelgroepen.

Peter Jagersma

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als eindverantwoordelijke voor de commerciële exploitatie van de 400 stations in Nederland, ervaar ik een sterke verbinding met de binnenstad. Op het station is meer te halen dan de trein. Mensen komen hier samen, om weer verder te gaan. Mooie voorbeelden zijn evenementen die starten bij de ontvangst op het station, een plaatselijke VVV of een passend maatschappelijk initiatief. Het station is hiermee voor mij de toegangspoort tot de binnenstad.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Het station wordt ingericht op basis van de behoefte van de reiziger. Hierbij zijn zowel de opbrengsten (om te blijven investeren in de toekomst) als de beleving van de klant (die terugkomt) cruciaal. Ik ben op zoek naar een binnenstad die deze balans optimaal verwezenlijkt. Ik geloof erin dat dit alleen kan op plekken waar partners hun belangen bundelen en samenwerken om dat te bereiken.

Rupert Parker Brady

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik woon ten eerste sinds 1989 met veel plezier in Amsterdam, wereldstad en hoofdstad van ons land. Ik ben sinds 2011 actief voor gemeenten en centrummanagement organisaties in de middelgrote en grote binnensteden van Nederland. Als adviseur, aanjager, sparring partner, spreker en moderator. Daarnaast ben ik ook als retaildeskundige en strateeg nauw betrokken bij ontwikkelingen in centrumgebieden. Ook ben ik tussen 2013 en 2023 jurylid geweest van de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad kent een sterke identiteit en onderscheidend karakter. Het is een aantrekkelijk centrumgebied dankzij stakeholders die durven te vernieuwen, anticiperen op ontwikkelingen, de verbinding zoeken en de toon zetten met diverse initiatieven en spraakmakende activiteiten.

Thema Leefbaar & Sociaal

Bas Spierings

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Dr. Bas Spierings, Associate Professor in Urban Consumption and Public Space, https://www.uu.nl/staff/BSpierings

Als stadsgeograaf aan de Universiteit van Utrecht verricht ik onderzoek naar hoe trends op het terrein van vrijetijd, winkelen en toerisme uitwerken op het gebruik en de beleving van openbare ruimten in binnensteden.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een ‘inspirerende binnenstad’ richt zich niet alleen op economische zaken maar hecht veel belang aan het behouden en bevorderen van sociale en culturele waarden.

Karoline Wiegerink

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als lector City Hospitality op Hotelschool The Hague houd ik me al meer dan 12 jaar bezig met ‘de gastvrije (binnen-)stad’.
Met als belangrijkste onderzoekvraag: ‘wat of wie maken het verschil in de gastvrijheidsbeleving?’ ga ik met studenten en collega’s op zoek naar kennis en inspiratie. Met als doel waarde toe te voegen aan de praktijk, de wetenschap en het onderwijs.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is een plek waar iedereen zich thuis voelt en dit ook uitstraalt. Bewoners, werkers, ondernemers, bezoekers en toeristen. Een plek die omlijst wordt door een verrassend aanbod van horeca, retail en cultuur; een prettige atmosfeer die uitnodigt even stil te staan en om je heen te kijken, die nieuwsgierig maakt en je waarin je je verbonden voelt met de omgeving; en last but not least een plek waar je vriendelijke mensen ontmoet die open staan voor contact, verbaal of nonverbaal. Kortom in de inspirerende binnenstad staat de gastvrijheidsbeleving op één… en dit leidt ongetwijfeld tot memorabele momenten.

Susanne de Geus

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als planoloog werk ik aan integrale strategische visies op verschillende niveaus. Maar het accent ligt vooral bij omgevingsvisies: toekomstvisies voor de gemeente als geheel die de ontwikkeling van de gemeente op hoofdlijnen laten zien. Daarbij gaat het om alle thema’s die van belang zijn voor de leefomgeving: wonen, werken, gezondheid, leefbaarheid, voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit, milieu, bereikbaarheid enz. De binnenstad is natuurlijk voor iedere gemeente een belangrijke identiteitsdrager, maar ook belangrijke motor. Hier is sprake van een concentratie van voorzieningen, maar ook vaak van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Het is bij uitstek een gebied waar veel vragen en opgaven samenkomen en waar natuurlijk veel mensen een mening over hebben. Tijdens het omgevingsvisieproces waarbij we allerlei stakeholders en ketenpartners betrekken krijgen we die opgaven helder en proberen we een richting uit te stippelen voor de te volgen koers.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad, is een binnenstad die aantrekkelijk en gezellig is, waar ik me welkom voel. In een inspirerende binnenstad moet gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in een goede balans. De uitstraling en inrichting van de openbare ruimte is daar van groot belang voor.

Tineke Brinkhorst

Wat is jouw achtergrond/relatie tot binnensteden?
Buiten dat ik aan de rand van de Amsterdamse binnenstad woon, heb ik de afgelopen 20 jaar in binnensteden en centrumgebieden gewerkt. Als adviseur bij BRO en NADC, als ook zelfstandig als straatmanager in Amsterdam. Vanuit verschillende rollen heb ik zo mogen bijdragen aan de ontwikkeling van binnensteden. Met altijd weer nieuwe trends die vragen om aandacht.

Wat houdt voor jou ‘een inspirerende binnenstad’ in?
Als bezoeker word ik geïnspireerd door binnensteden die eigenheid uitstralen, wat zichtbaar is in de bebouwde omgeving en mix van functies. Als ook een binnenstad die verrast en waar ik me welkom voel. Waar mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt om verschillende plekken van de binnenstad te willen ontdekken.
Als professional inspireren mij binnensteden waar betrokken partijen samen keuzes maken voor de toekomst en daar uitvoering aan geven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn en om draagvlak en draagkracht vragen. Bijvoorbeeld om in te zetten op transformatie van functies of grootschalig te vergroenen. Veranderingen die een lange adem vragen en waar gezamenlijk stapjes in worden gezet.

Vincent Bacas

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik heb van nature een grote interesse in binnensteden. Met name de dynamiek van binnensteden heeft mij altijd geïntrigeerd. Het persoonlijke en zakelijke worden uitstekend verenigd in mijn rol als Portfolio Director bij Redevco. Redevco heeft als investment en assetmanager van binnenstedelijk vastgoed als doel leidend te zijn in het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid van steden om zo een positieve bijdrage te leveren aan mens en planeet. Als vanzelfsprekend draag ik daar heel graag aan bij om de impact ervan zo groot mogelijk te maken.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een gebied dat een grote aantrekkingskracht heeft voor diverse doelgroepen. Het is een gebied waar je wilt zijn, waar je je welkom voelt en die een grote diversiteit biedt. Een gebied waar je je mee kunt identificeren en die steeds weet te verrassen. Een gebied waar je kunt beleven en ervaren, waar je oplaadt en waar je keer op keer nieuwe ideeën en indrukken opdoet.

Overige thema's

Debby Leenen

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Vanuit mijn rol als adviseur voor DZP ben ik al meer dan 15 jaar actief in en voor diverse binnensteden. Mijn hart voor de stedelijke economie en samenwerken met een breed scala aan partners komt hier optimaal tot zijn recht. Samenwerkingen smeden, gezamenlijk de stip op de horizon bepalen en daar samen naar toe werken, daar krijg ik energie van!

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een binnenstad die verrast, vernieuwend/onderscheidend is en zorgt voor daadwerkelijke beleving, maar wel dicht bij zichzelf blijft en waarin samenwerking voorop staat. Een binnenstad die het eigen DNA optimaal tot zijn recht laat komen en daarmee ook echt authentiek voelt, zonder kopieergedrag. En niet meer weg te denken uit de huidige tijd: een binnenstad die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de duurzame verstedelijking. Een grote opgave waar we met Nederland voor aan de lat staan. Met de ambitie van het kabinet om dat goed en snel te doen zodat we een voorbeeld voor Europa en de wereld kunnen zijn.

Jeroen Steenbakkers

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als softwarebedrijf ontwikkelen wij datagedreven dashboards die binnensteden helpt om beleid te monitoren en besluitvorming te ondersteuenen.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is een binnenstad die innoveert, het verschil maakt en daardoor een voorbeeld is voor andere steden.

Hans Broekman

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben al meer dan 25 jaar bezig met het vraagstuk van de toekomst van onze Nederlandse binnensteden. Actief en actief geweest in vele (binnen)steden. Dat in diverse rollen en posities zoals adviseur, conceptontwikkelaar, gebiedsregisseur, vastgoedeigenaar en vastgoedontwikkelaar. Thans werkzaam bij Heijmans Vastgoed. Daarbij ook werkend aan binnenstadsprojecten.

Afgelopen 10 jaar daarbij functie vervult als bestuurslid van Platform Binnenstadsmanagement.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Dé plek om het leven te vieren, energie te laden, je laten verrassen en verblijden. Een plek om te dwalen & geestelijk te verdwalen. Waar je kunt lachen, boosheid kunt loslaten, verdriet verdrinken en liefde kunt vinden. Hart van een inclusieve gemeenschap. Waar echt iedereen welkom is. Of je jong bent; of je jong voelt.

Jan Carel Jansen Venneboer

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik adviseer al jarenlang binnensteden, die zich willen versterken vanuit retail, horeca, cultuur en vrijetijdsbesteding. Als reislustig en nieuwsgierig economisch-geograaf, laat ik me daarbij graag inspireren in binnen- en buitenland. Versterking van het onderscheidend vermogen en vernieuwende horeca- en leisureconcepten hebben mijn bijzondere aandacht.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad vernieuwt zich doorlopend en moet volgens mij ruimte bieden aan nieuwe trends, gericht op zowel regionale inwoners als bezoekers van verder; jong en oud. Mede gebaseerd op de lokale kernwaarden vanuit geschiedenis, erfgoed, stadsontwikkeling en niet te vergeten de lokale eigenheid. Verrassend voor bezoekers en uitdagend voor ondernemers!

Jorine de Soet

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben geboren in Amsterdam in oud-west en heb daarna 30 jaar met veel plezier in Amsterdam gewoond, waarvan de laatste 12 jaar midden in het centrum. Een supergave plek om te wonen. En al 30 jaar heb ik werk dat met binnensteden te maken heeft. Zo heb ik vele gedragen integrale centrumvisies gemaakt, verschillende Verenigingen van eigenaren opgericht en op vele plekken de rol van centrummanager in de meest brede zin van het woord vervuld. Daarnaast schrijf ik artikelen over binnensteden en boeken over Samen Werken in binnensteden. Ook ben ik regelmatig spreker op een congres of gastdocent bij verschillende opleidingen.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Voor mij is een inspirerende binnenstad een binnenstad waar betrokken partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke ambitie en vooral creatief zijn bij het vinden van oplossingen en nieuwe ideeën. Ook wanneer er niet heel veel geld beschikbaar is, want voor geld is veel te koop en dat vereenvoudigt een samenwerking sterk. De aanwezigheid van BIZzen vind ik heel erg van toegevoegde waarde, omdat daaruit blijkt dat partijen ook zelf aan de slag gaan.

Marloes Sonsma

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik werk (vanuit bureau Re:publiek) aan ‘place designs’ voor binnensteden, winkelstraten en andere publieke plekken in de stad. Plekken met een mix van functies, waar mensen graag samenkomen. Onze ‘place designs’ zijn integrale visies voor een plek, die vanuit een heldere positionering vormgeven aan de juiste mix van functies, de inrichting van de openbare ruimte, de uitstraling van het vastgoed en alle mogelijke andere interventies die nodig zijn. We maken dit altijd visueel, omdat verbeelding partijen verbindt.

Onze place designs vertalen we ook naar een concreet uitvoeringsprogramma dat we in veel gevallen zelf ook nog een tijd aanjagen. Zo werk ik op dit moment actief samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren, marketingorganisaties en andere maatschappelijke en culturele partijen in Breda, Purmerend en Den Haag.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een binnenstad die je laat kennismaken met de unieke kwaliteiten van de stad waar je bent. Een fijne mix van verschillende en afwisselende plekken die je verrassen en waar je in contact komt met de lokale cultuur en mentaliteit. Verrassing kan in zoveel verschillende dingen zitten. In bijzondere architectuur, unieke concepten, openbare kunst, lokaal ondernemerschap, heringevuld erfgoed, een waterkant of aangenaam park. En komt bovenal van de mensen die de plek ‘maken’.

Robin van der Helm

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik werk dagelijks aan de transformatie en programmering van binnensteden. Hierbij staat de samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad laat een uitnodigende verwondering bij je achter. Je wordt erdoor verrast. Je wilt er meteen meer van proeven.

Ruud Erhardt

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik werk bij Zicht op Data, een organisatie die gemeenten helpt met vragen rondom data en informatie. We verzamelen, controleren, combineren, analyseren en visualiseren grote datasets en maken ze toegankelijk voor gebruikers op het gewenste niveau. Op deze manier ondersteunen we beleidsvorming en stellen we monitoring mogelijk.
Als gevolg daarvan ben ik nauw betrokken bij de uitdagingen waarmee veel binnensteden te maken hebben. Als bedrijfskundige heb ik ook veel interesse in verschillende aspecten van een binnenstad, zoals mobiliteit en leefbaarheid.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad biedt diverse activiteiten zoals winkelen, dineren, cultuur, entertainment en recreatie voor een breed publiek. Groene ruimtes zoals parken en pleinen bieden ontspanning en ontmoetingsplekken. Duurzaamheid staat centraal met groene initiatieven, energie-efficiënte gebouwen en milieuvriendelijk transport. Gezellige straten, terrassen en ontmoetingspunten bevorderen een levendige sfeer. De binnenstad is inclusief, met voorzieningen en activiteiten toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of mobiliteit.