Kennismaken

Ontmoet de jury

De jury van de Verkiezing Meest Inspirerende Binnenstad vormt een landelijke selectiecommissie samengesteld uit onafhankelijke deskundigen die ieder een eigen specialisme in relatie tot de binnenstad vertegenwoordigen.

Voorzitter

Felix Wigman

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Van start af aan ben ik betrokken bij Platform Binnenstadsmanagement. Dat is inmiddels al 27 jaar. Veranderend gedrag van de bezoeker, wisselende voorkeuren van consumenten, nieuwe vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit maken de binnenstad tot de meest interessante plek van de stad. De binnenstad is nooit af.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in? 
De binnenstad is het kloppende hart van de stad. De veelheid van functies en activiteiten maken de binnenstad tot een zeer dynamische plek. Mensen komen er samen om elkaar te ontmoeten, om gebruik te maken van de voorzieningen, om te werken, etc. Een plek waar maatschappelijke ontwikkelingen en economische veranderingen met elkaar telkens opnieuw vormgeven aan die binnenstad. Bezoekers, bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeentelijke overheid bepalen samen de koers. Door elkaar te inspireren met visie en de aanpak van projecten werken we samen aan de versterking van de vitaliteit.

Thema Leefbaar & Sociaal

Bas Spierings

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Dr. Bas Spierings, Associate Professor in Urban Consumption and Public Space, https://www.uu.nl/staff/BSpierings

Als stadsgeograaf aan de Universiteit van Utrecht verricht ik onderzoek naar hoe trends op het terrein van vrijetijd, winkelen en toerisme uitwerken op het gebruik en de beleving van openbare ruimten in binnensteden.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een ‘inspirerende binnenstad’ richt zich niet alleen op economische zaken maar hecht veel belang aan het behouden en bevorderen van sociale en culturele waarden.

Arnoud Oortwijn

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Na eerst 15 jaar actief te zijn geweest in de landschapsinrichting, waarbij de vergroening van de binnensteden centraal stond, ben ik mij bij Oase-Lease specifiek gaan richten op de groene, fleurige beleving in de binnensteden. Dit aan de hand van een uniek concept met hanging baskets, bloembakken en boombakken waarbij een duurzame bedrijfsvoering in productie en proces centraal staat.

Met ons unieke Al-inn concept richten wij ons specifiek op winkelcentra en binnensteden.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een binnenstad die aantrekkingskracht heeft door middel van beleving. Waar het fijn is om te verblijven door een optimale mix van winkels, horeca, musea en tot slot de (groene) aankleding.

Een uitstekende samenwerking van gemeente, winkeliers en pandeigenaren zijn daarbij onmisbaar. Met name projecten met betrekking tot uitstraling, aankleding en (emissievrije) bereikbaarheid hebben mijn specifieke aandacht.

Karoline Wiegerink

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als lector City Hospitality op Hotelschool The Hague houd ik me al meer dan 12 jaar bezig met ‘de gastvrije (binnen-)stad’.
Met als belangrijkste onderzoekvraag: ‘wat of wie maken het verschil in de gastvrijheidsbeleving?’ ga ik met studenten en collega’s op zoek naar kennis en inspiratie. Met als doel waarde toe te voegen aan de praktijk, de wetenschap en het onderwijs.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is een plek waar iedereen zich thuis voelt en dit ook uitstraalt. Bewoners, werkers, ondernemers, bezoekers en toeristen. Een plek die omlijst wordt door een verrassend aanbod van horeca, retail en cultuur; een prettige atmosfeer die uitnodigt even stil te staan en om je heen te kijken, die nieuwsgierig maakt en je waarin je je verbonden voelt met de omgeving; en last but not least een plek waar je vriendelijke mensen ontmoet die open staan voor contact, verbaal of nonverbaal. Kortom in de inspirerende binnenstad staat de gastvrijheidsbeleving op één… en dit leidt ongetwijfeld tot memorabele momenten.

Susanne de Geus

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Als planoloog werk ik aan integrale strategische visies op verschillende niveaus. Maar het accent ligt vooral bij omgevingsvisies: toekomstvisies voor de gemeente als geheel die de ontwikkeling van de gemeente op hoofdlijnen laten zien. Daarbij gaat het om alle thema’s die van belang zijn voor de leefomgeving: wonen, werken, gezondheid, leefbaarheid, voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit, milieu, bereikbaarheid enz. De binnenstad is natuurlijk voor iedere gemeente een belangrijke identiteitsdrager, maar ook belangrijke motor. Hier is sprake van een concentratie van voorzieningen, maar ook vaak van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Het is bij uitstek een gebied waar veel vragen en opgaven samenkomen en waar natuurlijk veel mensen een mening over hebben. Tijdens het omgevingsvisieproces waarbij we allerlei stakeholders en ketenpartners betrekken krijgen we die opgaven helder en proberen we een richting uit te stippelen voor de te volgen koers.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad, is een binnenstad die aantrekkelijk en gezellig is, waar ik me welkom voel. In een inspirerende binnenstad moet gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in een goede balans. De uitstraling en inrichting van de openbare ruimte is daar van groot belang voor.

Tineke Brinkhorst

Wat is jouw achtergrond/relatie tot binnensteden?
Buiten dat ik aan de rand van de Amsterdamse binnenstad woon, heb ik de afgelopen 20 jaar in binnensteden en centrumgebieden gewerkt. Als adviseur bij BRO en NADC, als ook zelfstandig als straatmanager in Amsterdam. Vanuit verschillende rollen heb ik zo mogen bijdragen aan de ontwikkeling van binnensteden. Met altijd weer nieuwe trends die vragen om aandacht.

Wat houdt voor jou ‘een inspirerende binnenstad’ in?
Als bezoeker word ik geïnspireerd door binnensteden die eigenheid uitstralen, wat zichtbaar is in de bebouwde omgeving en mix van functies. Als ook een binnenstad die verrast en waar ik me welkom voel. Waar mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt om verschillende plekken van de binnenstad te willen ontdekken.
Als professional inspireren mij binnensteden waar betrokken partijen samen keuzes maken voor de toekomst en daar uitvoering aan geven. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn en om draagvlak en draagkracht vragen. Bijvoorbeeld om in te zetten op transformatie van functies of grootschalig te vergroenen. Veranderingen die een lange adem vragen en waar gezamenlijk stapjes in worden gezet.

Vincent Bacas

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik heb van nature een grote interesse in binnensteden. Met name de dynamiek van binnensteden heeft mij altijd geïntrigeerd. Het persoonlijke en zakelijke worden uitstekend verenigd in mijn rol als Portfolio Director bij Redevco. Redevco heeft als investment en assetmanager van binnenstedelijk vastgoed als doel leidend te zijn in het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid van steden om zo een positieve bijdrage te leveren aan mens en planeet. Als vanzelfsprekend draag ik daar heel graag aan bij om de impact ervan zo groot mogelijk te maken.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een gebied dat een grote aantrekkingskracht heeft voor diverse doelgroepen. Het is een gebied waar je wilt zijn, waar je je welkom voelt en die een grote diversiteit biedt. Een gebied waar je je mee kunt identificeren en die steeds weet te verrassen. Een gebied waar je kunt beleven en ervaren, waar je oplaadt en waar je keer op keer nieuwe ideeën en indrukken opdoet.

Vincent van Zon

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben Vincent van Zon en mijn achtergrond is marketing, communicatie en de laatste 9 jaar kunst in de openbare ruimte. Met Mothership worden wij door stadsbesturen, wijken en project ontwikkelaren gevraagd om mee te denken gebieden aantrekkelijker te maken. Deze rol vervullen wij met plezier voor binnensteden en buitengebieden. In binnensteden gebruiken we een mix van kunst ontwerpen om het iedereen in dat gebied naar de zin te maken. Maar met een doel om gebruikers en bezoekers met elkaar een unieke beleving te geven. Een beleving die de inwonenden en omwonenden trotser maakt en retail, horeca en toeristische ondersteuners het gemak geeft van veiligheid en een wow factor. Men kent ons van het concept dat we voor de Markthal in Rotterdam verzorgde. Het plafond als communicator.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een gebied waar eigen mensen trots zijn op wat men te bieden heeft aan de gebruiker, bezoeker , passant. Dat begint in grotere steden meestal al bij het trein- en busstation, de parking waar je als bezoeker de eerste indrukken van de stad op doet. Ofwel een mix in een belangrijke samenwerking van mensen die met liefde bereid zijn aan ondernemers die keihard werken om een aantrekkelijk aanbod te genereren. Inspiratie in de zin van vooruitgang, meegaan met de ontwikkelingen. Vergroening. Een optimale samenwerking met stadsbestuur, cultureel aanbod, parken, straatverkoop en entertainment en een aantal plekken met een wow factor. Voor mij plekken die waardig zijn om aan vrienden te delen via whatsapp en openbaar met social media “wow, kijk eens waar ik nu ben…: als je dat bereikt dan is de binnenstad voor iedereen… ook als je er op dat moment niet bent of nog nooit geweest bent.

Thema Samenwerking

Debby Leenen

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Vanuit mijn rol als adviseur voor DZP ben ik al meer dan 15 jaar actief in en voor diverse binnensteden. Mijn hart voor de stedelijke economie en samenwerken met een breed scala aan partners komt hier optimaal tot zijn recht. Samenwerkingen smeden, gezamenlijk de stip op de horizon bepalen en daar samen naar toe werken, daar krijg ik energie van!

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een binnenstad die verrast, vernieuwend/onderscheidend is en zorgt voor daadwerkelijke beleving, maar wel dicht bij zichzelf blijft en waarin samenwerking voorop staat. Een binnenstad die het eigen DNA optimaal tot zijn recht laat komen en daarmee ook echt authentiek voelt, zonder kopieergedrag. En niet meer weg te denken uit de huidige tijd: een binnenstad die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de duurzame verstedelijking. Een grote opgave waar we met Nederland voor aan de lat staan. Met de ambitie van het kabinet om dat goed en snel te doen zodat we een voorbeeld voor Europa en de wereld kunnen zijn.

Hans Broekman

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben al meer dan 25 jaar bezig met het vraagstuk van de toekomst van onze Nederlandse binnensteden. Actief en actief geweest in vele (binnen)steden. Dat in diverse rollen en posities zoals adviseur, conceptontwikkelaar, gebiedsregisseur, vastgoedeigenaar en vastgoedontwikkelaar. Thans werkzaam bij Heijmans Vastgoed. Daarbij ook werkend aan binnenstadsprojecten.

Afgelopen 10 jaar daarbij functie vervult als bestuurslid van Platform Binnenstadsmanagement.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Dé plek om het leven te vieren, energie te laden, je laten verrassen en verblijden. Een plek om te dwalen & geestelijk te verdwalen. Waar je kunt lachen, boosheid kunt loslaten, verdriet verdrinken en liefde kunt vinden. Hart van een inclusieve gemeenschap. Waar echt iedereen welkom is. Of je jong bent; of je jong voelt.

Jorine de Soet

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik ben geboren in Amsterdam in oud-west en heb daarna 30 jaar met veel plezier in Amsterdam gewoond, waarvan de laatste 12 jaar midden in het centrum. Een supergave plek om te wonen. En al 30 jaar heb ik werk dat met binnensteden te maken heeft. Zo heb ik vele gedragen integrale centrumvisies gemaakt, verschillende Verenigingen van eigenaren opgericht en op vele plekken de rol van centrummanager in de meest brede zin van het woord vervuld. Daarnaast schrijf ik artikelen over binnensteden en boeken over Samen Werken in binnensteden. Ook ben ik regelmatig spreker op een congres of gastdocent bij verschillende opleidingen.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Voor mij is een inspirerende binnenstad een binnenstad waar betrokken partijen intensief samenwerken aan een gemeenschappelijke ambitie en vooral creatief zijn bij het vinden van oplossingen en nieuwe ideeën. Ook wanneer er niet heel veel geld beschikbaar is, want voor geld is veel te koop en dat vereenvoudigt een samenwerking sterk. De aanwezigheid van BIZzen vind ik heel erg van toegevoegde waarde, omdat daaruit blijkt dat partijen ook zelf aan de slag gaan.

Marloes Sonsma

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik werk (vanuit bureau Re:publiek) aan ‘place designs’ voor binnensteden, winkelstraten en andere publieke plekken in de stad. Plekken met een mix van functies, waar mensen graag samenkomen. Onze ‘place designs’ zijn integrale visies voor een plek, die vanuit een heldere positionering vormgeven aan de juiste mix van functies, de inrichting van de openbare ruimte, de uitstraling van het vastgoed en alle mogelijke andere interventies die nodig zijn. We maken dit altijd visueel, omdat verbeelding partijen verbindt.

Onze place designs vertalen we ook naar een concreet uitvoeringsprogramma dat we in veel gevallen zelf ook nog een tijd aanjagen. Zo werk ik op dit moment actief samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedeigenaren, marketingorganisaties en andere maatschappelijke en culturele partijen in Breda, Purmerend en Den Haag.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een binnenstad die je laat kennismaken met de unieke kwaliteiten van de stad waar je bent. Een fijne mix van verschillende en afwisselende plekken die je verrassen en waar je in contact komt met de lokale cultuur en mentaliteit. Verrassing kan in zoveel verschillende dingen zitten. In bijzondere architectuur, unieke concepten, openbare kunst, lokaal ondernemerschap, heringevuld erfgoed, een waterkant of aangenaam park. En komt bovenal van de mensen die de plek ‘maken’.

Robin van der Helm

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik werk dagelijks aan de transformatie en programmering van binnensteden. Hierbij staat de samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad laat een uitnodigende verwondering bij je achter. Je wordt erdoor verrast. Je wilt er meteen meer van proeven.

Thema Overig

Astrid Kemperman

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
In mijn onderzoek en onderwijs focus ik op de laatste ontwikkelingen op het gebied van consumentengedrag, retail planning, de leisure & experience economy, smart cities, en big data ter ondersteuning van duurzame en gezonde stedelijke ontwikkelingen.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is aantrekkelijk, toegankelijk en duurzaam en bevordert een hoogwaardige leef- en verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers.

Bram Hulsbosch

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Na mijn HBO Commerciële economie ben ik gaan werken bij C&A als Storemanager en heb in verschillende steden gewerkt. Toen waren er nog geen BIZ’en of reclamebelasting en moesten we als grootwinkelbedrijven nog met de pet rond om de feestverlichting weer op te kunnen laten hangen. Na 11 jaar bij C&A te hebben gewerkt, ben ik begonnen als Centrummanager van winkelcentrum de Heuvelgalerie in Eindhoven, een interessante ervaring en leerschool want nu bevond ik me met mijn retail-achtergrond ineens aan de andere kant van de tafel. Tevens had je als Centrummanager van zo’n groot winkelcentrum in de binnenstad van Eindhoven een behoorlijke invloed bij de ondernemersvereniging en de gemeente over ontwikkelingen in het centrum. Na 3,5 jaar ben ik gaan werken bij MK Illumination en bleef ik betrokken bij binnensteden en dan met name op het gebied van aankleding en beleving.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad is voor mij een goed bereikbare stad, schoon heel en veilig. Met name goed onderhouden panden dragen bij aan de beeldvorming. Een mooi breed aanbod van winkels en horeca en aandacht voor cultuur. Een goede mix van ketens en lokale spelers is erg belangrijk evenals goede openbare toiletten, zitgelegenheden en groen.

Jan Carel Jansen Venneboer

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik adviseer al jarenlang binnensteden, die zich willen versterken vanuit retail, horeca, cultuur en vrijetijdsbesteding. Als reislustig en nieuwsgierig economisch-geograaf, laat ik me daarbij graag inspireren in binnen- en buitenland. Versterking van het onderscheidend vermogen en vernieuwende horeca- en leisureconcepten hebben mijn bijzondere aandacht.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad vernieuwt zich doorlopend en moet volgens mij ruimte bieden aan nieuwe trends, gericht op zowel regionale inwoners als bezoekers van verder; jong en oud. Mede gebaseerd op de lokale kernwaarden vanuit geschiedenis, erfgoed, stadsontwikkeling en niet te vergeten de lokale eigenheid. Verrassend voor bezoekers en uitdagend voor ondernemers!

Lot Frijling

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik houd simpelweg van steden en mensen. Samen met m’n team ont-wikkelen we unieke concepten om de ideale stad te realiseren waarin de aandacht voor de mens en de planeet centraal staat.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad wordt voor mij gekenmerkt door ‘lef & liefde’. Die binnensteden die echt onderscheidend zijn, waar lef getoond is, en met liefde voor de bezoekers, bewoners, ondernemers ontwik-keld is, vind ik inspirerend.

Rupert Parker Brady

Wat is jouw achtergrond / relatie tot binnensteden?
Ik woon ten eerste sinds 1989 met veel plezier in Amsterdam, wereldstad en hoofdstad van ons land. Ik ben sinds 2011 actief voor gemeenten en centrummanagement organisaties in de middelgrote en grote binnensteden van Nederland. Als adviseur, aanjager, sparring partner, spreker en moderator. Daarnaast ben ik ook als retaildeskundige en strateeg nauw betrokken bij ontwikkelingen in centrumgebieden. Ook ben ik tussen 2013 en 2023 jurylid geweest van de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland.

Wat houdt voor jou 'een inspirerende binnenstad' in?
Een inspirerende binnenstad kent een sterke identiteit en onderscheidend karakter. Het is een aantrekkelijk centrumgebied dankzij stakeholders die durven te vernieuwen, anticiperen op ontwikkelingen, de verbinding zoeken en de toon zetten met diverse initiatieven en spraakmakende activiteiten.

Nordin Heus

Wat is jouw achtergrond/relatie tot binnensteden?
Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door de binnenstad. Het was de plek waar ik vrijwel alles deed. Sporten, studeren, werken, uitgaan. Het had voor mij en iedereen om mij heen, alles wat we konden wensen.

Waar ik dit eerst als een vanzelfsprekendheid zag, kwam ik door mijn werk bij Avontuur-BlachereNL erachter dat hier veel bij komt kijken. Om alles mogelijk te maken voor iedereen, wordt er ontzettend veel samengewerkt tussen tal van partijen. En sfeerverlichting heeft raakvlakken met al deze partijen. Je creëert een plan dat door iedereen in de stad gedragen wordt. Van vastgoedeigenaren tot bewoners en van ondernemers tot de gemeente. Op deze manier kijken wij mee in de keuken van iedere stakeholder in de binnenstad en daardoor hebben wij een goed beeld van wat er speelt.

Wat is voor jou een inspirerende binnenstad?
Een inspirerende binnenstad voor mij is een plek waar mensen kunnen samenkomen. Het is een plek waar ideeën geboren worden en tot realiteit worden gemaakt. Een plek waar door samenwerking tussen alle lagen van de samenleving mooie creaties tot stand komen. Want het zijn juist deze creaties die ervoor zorgen dat mensen het fijn vinden om in de stad te zijn! En wanneer verschillende mensen hierdoor samenkomen in een binnenstad, dan is deze voor mij inspirerend!

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0411 - 850 599
Bezoek onze website

Volg ons

© 2022 Stichting Platform Binnenstadsmanagement. Alle rechten voorbehouden.

© 2022 Stichting Platform Binnenstadsmanagement. Alle rechten voorbehouden.