Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Den Bosch Pop-up STADSpark

Pop-up STADSpark

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. De Bossche binnenstad doet het goed, maar scoorde wat minder op het onderwerp groen. Daar moest verandering in komen! Het initiatief? een pop-up STADSpark!

Vergroening effectief voor verblijfsduur en bestedingen
De laatste jaren is er veel aandacht voor vergroening van versteende binnensteden. Deze vergroening is een belangrijk antwoord op de uitdaging van toenemende hittestress in steden. Daarnaast zorgt vergroening voor een betere biodiversiteit en verbetert het de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Dat heeft uiteindelijk effect op verblijfsduur en besteding. Daarmee heeft vergroening zowel maatschappelijke als economische impact. In een belevingsonderzoek onder regionale bezoekers kwam vergroening van de Bossche binnenstad als urgent thema naar voren. Specifiek het Burgemeester Loeffplein werd regelmatig genoemd als versteende plek die wel wat liefde en aandacht kon gebruiken. Er was werk aan de winkel!

Pop-up STADSpark
Den Bosch Partners is daarom aan de slag gegaan met de realisatie van een tijdelijke interventie: Pop-up Stadspark Den Bosch. Met deze interventie laat de stad zien dat, met wat ambitie en lef, een grauwe, functionele plek kan worden getransformeerd naar een oase van groen en beleving. Interventie-denken is voor de stad Den Bosch nog geen gemeengoed. Programmeren van tijdelijkheid loopt tegen tal van traditionele regels en kaders aan. Dat is in een actieve en enthousiaste samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente ‘s-Hertogenbosch aangepakt. Daarmee is vervolgens een interventie gerealiseerd met een enorm draagvlak, wat geleid heeft tot permanente vergroening van het Burgemeester Loeffplein.

Vijf primaire doelen. Check voor Den Bosch! 

 • Awareness voor vergroening
  Het park was bovenal bedoeld als interventie om vergroening van de versteende binnenstad op agenda te krijgen. Het Stadspark en de aandacht in de (sociale) media heeft dat proces zeker versneld en inmiddels is vergroening een belangrijk thema geworden bij alle partners.
 • Energieke plek voor spelende kinderen
  Het was cruciaal dat het park aantrekkingskracht zou hebben op kinderen. Spelende kinderen geeft een gevoel van vitaliteit en draagt enorm bij aan de aaibaarheid van de interventie. Daarnaast bereik je veel ouders als je hun kinderen bereikt. Het park was continu bezet en een magneet voor kinderen.
 • Plek voor tijdelijke culturele programmering
  Het park cultureel programmering bleek wat uitdagender. Met een korte voorbereidingstijd en door de zomerperiode is hier hard aan gewerkt.
 • Realiseren van blijvende impact
  De Stadsparkinterventie heeft geleid tot de permanente vergroening van het plein. Daarnaast is project Stads Bosch Beheer gestart, die zich gaat bezighouden met aanjagen van permanente vergroening van de binnenstad.
 • Zichtbaarheid nieuwe merk Den Bosch
  De vormgeving is ontwikkeld als afgeleide van het nieuwe merk Den Bosch. Daarmee is gebruik gemaakt van de energie van vernieuwing die het merk met zich meebracht. Anders heeft het park het merk weer versterkt als concrete interventie om het merk zichtbaar te maken


Groene interventies werken in Den Bosch! We wensen de stad veel succes tijdens de verkiezingsperiode binnen het thema Duurzaam& Digitaal. Meer lezen over het pop-up STADSpark? --> https://denboschpartners.nl/projecten/pop-up-stadspark/

Credits foto: Leon van de Broek