Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Alkmaar Vitale en Duurzame winkelstraat Laat-West

Laat-West

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. Zoals Alkmaar, die de herinrichting van de openbare ruimte van het hoofdwinkelcircuit in het hart van de historische binnenstad heeft aangepakt. Met een gedurfde visie op detailhandel en ruimtelijke kwaliteit is samengewerkt aan een groenere, levendigere Laat-west.

Compact en gemengd gebied
Door participatie en innovatieve oplossingen in de herinrichting, zoals herziening van laad- en loszones en heroriëntatie van fietsroutes, is een inspirerend voorbeeld voor stadsvernieuwing en duurzaamheid gecreëerd. Met in het verlengde van deze aanpak de herontwikkeling van 16.000m2 naar 2.500m2 detailhandel, 800m2 voorzieningen en 170 woningen, is een grote en historische stap gezet naar de wens van een compacter en gemengder kernwinkelgebied.

Participatie
In het proces is de samenwerking heel belangrijk geweest. De gemeente heeft gezamenlijk opgetrokken met ondernemers- en eigenarenvereniging Alkmaars Bolwerk en de centrummanagers bij het bepalen van relevante (economische) uitgangspunten en tijdens de participatie. Participatiemomenten zijn gezamenlijk georganiseerd en centrummanagers waren nauw betrokken bij het ontwerp en tijdens het uitvoeringstraject.

Toekomstbestendig
De vernieuwde groene winkelstraat stimuleert niet alleen economische groei, maar draagt ook bij aan een klimaatbestendige en leefbare omgeving. Met hergebruik van materialen en innovatieve stadslogistiek is de historische binnenstad van Alkmaar toekomstbestendig.

Heel veel succes in het verkiezingsproces, Alkmaar! Meer lezen over deze herontwikkeling of zelfs een VR-kijkje nemen? Kijk dan op https://www.alkmaar.nl/actueel/onthulling-virtual-reality-beleving-nieuwe-laat-west/. Heel veel succes in het verkiezingsproces, Alkmaar!