Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Oss - Walkwartier Centrum

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. Oss doet dit jaar mee in het thema Activiteit & Gebouw. In de binnenstad van Oss zijn in de afgelopen jaren, met de diverse betrokken partijen, grote stappen gezet op het gebied van kwaliteit, diversiteit en leefbaarheid. De realisatie van het Walkwartier is de kroon op het werk. 

Grootschalige herontwikkeling
De realisatie van het Walkwartier betreft een grootschalige binnenstedelijke herontwikkeling met cultuur, retail, horeca en ook vooral wonen en vindt plaats medio 2024. Deze herontwikkeling draagt op bijzondere wijze bij aan het economisch functioneren van onze binnenstad. Daarnaast werkte deze herontwikkeling, direct vanaf het moment van de aangekondigde aankoop door de gemeente Oss, als een stevige katalysator: het vertrouwen van ondernemers en vastgoedeigenaren in de toekomstbestendigheid van het centrum van Oss nam explosief toe. 

Van commerciële publieksfuncties tot groen stadssportpark
Begin 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herontwikkeling van het Walkwartier. Het oude warenhuis van de V&D en aangrenzende winkels maken plaats voor 130 appartementen waarvan de helft in een woontoren, 2.500 m2 retail en horeca, 4.200 m2 cultuur en 500 m2 aan commerciële publieksfuncties. Hiermee biedt het Walkwartier nadrukkelijk ruimte voor grote, (inter)nationale ketens die flinke metrages vragen. Ook parkeerterrein De Wal is onderdeel van de herontwikkeling. Dit wordt ontwikkeld tot een groen, gezellig stadsplein. Onder dit stadsplein komt een grote waterberging voor opvang van regenwater. Onder de woontoren komt een parkeergarage voor de bewoners. Het aangrenzende sportveld van onderwijsinstelling TBL wordt in medio 2025 omgetoverd tot een groen stadssportpark. Binnen het Walkwartier wordt het Warenhuis, met een oppervlakte van ruim 4.000 m2, een belangrijke ontmoetingsplek voor Oss, waar altijd wat te beleven is, met cultuur als belangrijke drager. Het wordt de plek waar culturele instellingen, verenigingen en ook het bedrijfsleven zich vestigen en waar ruimte is voor talent, groei, verrassingen en nieuwe inzichten. In het Warenhuis nemen de bibliotheek en het Stadsarchief, maar ook Platform Global Goals, het Toeristisch Informatiepunt Oss en Centrummanagement Oss hun intrek. 

Laagdrempelig en gevarieerd
Oss gelooft erin dat laagdrempelig toegang tot een divers cultureel en educatief aanbod een verrijking is voor bewoners en een nieuwe impuls voor het centrum van Oss. Met het Warenhuis wordt een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van culturele en educatieve activiteiten aangereikt voor bewoners van Oss en omgeving. Een bezoek aan het Warenhuis zorgt voor nieuwe inzichten en perspectieven. De kernwaarden zijn: vertrouwd, verbindend, inspirerend en veelzijdig. 

Samenwerking
Het Walkwartier is een samenwerking tussen de Geffense ontwikkelaar Van Wanrooij Projectontwikkeling en de gemeente Oss. De realisatie is in handen van Bouwbedrijf Berghege uit Oss. De drie partijen werken hard aan de oplevering in de zomer van 2024 (woontoren). Aan de realisatie is een lange geschiedenis vooraf gegaan met stevige politieke debatten over onder meer de rol van de gemeente, verhuizing van de bibliotheek, ontwerp, woontoren en financiering. Met grote politieke steun werd echter door de gemeente uiteindelijk besloten het oude warenhuis van de V&D en aangrenzende winkels aan te kopen en de kavel bouwrijp te maken voor een inmiddels gevonden projectontwikkelaar. 

Meer informatie over dit project en de planning kun je vinden op www.walkwartier.nl.