Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Groningen - Transformatie voormalige V&D-gebouw

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. Groningen had als doel om de voormalige panden van het V&D-warenhuis te herontwikkelen en het omliggende publiek gebied te revitaliseren. Binnen het thema Activiteit & Gebouw dingt de stad mee naar de titel met dit grootschalige transformatieproject. 

Een opgave waar veel steden zich momenteel over buigen, is het transformeren van grote voormalige warenhuizen naar een nieuwe functie met een divers en multifunctioneel gebruik van het vastgoed. Op deze manier kan leegstand van iconische gebouwen worden voorkomen. In Groningen richtte het transformatieproject zich niet enkel op de gebouwen, ook werd de directe omgeving aangepakt, waardoor de Rodeweeshuisstraat is omgetoverd van een achterafstraat met (drugs)overlast tot een prachtige nieuwe verblijfsplek in het hart van de stad. 

Multifunctioneel met een nieuwe verbinding
Het voormalige V&D-pand is nu een multifunctioneel gebouw met een Jumbo-supermarkt en een La Place-restaurant, waardoor de binnenstad aantrekkelijker is geworden voor bewoners en bezoekers. Boven bevinden zich kantoorruimtes, waaronder die van de Rijksuniversiteit Groningen en Belsimpel. De kelder is omgevormd tot een gratis openbare fietsenstalling voor 2000 fietsen, met ingangen die een nieuwe verbinding creëren tussen de Stalstraat en het Kwinkenplein. Dit heeft niet alleen geleid tot meer fietsgebruik door medewerkers, maar ook tot een verbetering van de kwaliteit van de aangrenzende Grote Markt, die nu vrij is van gestalde fietsen. Een bijgebouw van lage kwaliteit is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe architectonisch hoogstaand appartementencomplex Mercado, met op de begane grond levendige horecavoorzieningen. Het oude pakhuis van de V&D is getransformeerd tot een chique woonwinkel met daarboven appartementen. De omliggende openbare ruimte is heringericht en vergroend om een meer voetgangers- en fietsvriendelijke omgeving te creëren, waardoor zowel bewoners als bezoekers kunnen genieten van een groene en aantrekkelijke buitenruimte.

Behoud van historie met ruimte voor moderne functies
Het project begon met het initiatief van ontwikkelaar MWPO om het leegstaande V&D-pand in Groningen nieuw leven in te blazen. Het omvatte het behoud van het historische karakter van het pand, met ruimte voor moderne functies zoals het Groot Handelshuis, Mercado en The Warehouse. Belangrijke aspecten waren de betrokkenheid van belanghebbenden, de integratie van lokale ondernemers, en innovaties zoals een ondergrondse fietsenstalling voor 2.000 fietsen. Het project richtte zich ook op duurzaamheid en vergroening, terwijl de herinrichting van de openbare ruimte gericht was op het verbeteren van de verblijfskwaliteit voor voetgangers en fietsers. Het project werd binnen de gestelde termijnen en budgetten voltooid, en er zijn plannen om het maatschappelijk belang verder te vergroten door evenementen en activiteiten te organiseren in de vernieuwde ruimte.

Een bekend transformatievraagstuk voor steden
De succesvolle transformatie van het V&D-pand toont aan hoe steden voormalige warenhuizen kunnen behouden en nieuw leven kunnen inblazen met respect voor cultureel erfgoed. Het omvormen van retail naar een diverse functiemix, met toevoegingen zoals wonen, werken, horeca, fietsvoorzieningen, onderwijsfuncties en retail, kan dienen als inspiratie voor steden die streven naar een gevarieerde binnenstad. Dit project illustreert dat het mogelijk is om grote warenhuizen te transformeren tot eigentijdse invullingen, waardoor leegstand wordt voorkomen en evenwicht wordt gevonden tussen behoud van erfgoed, duurzaamheid en een dynamische stedelijke omgeving.