Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Ede: Vergroening Ede Centrum 2028-2026

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. Sinds de jaren '70 heeft Ede Centrum een transformatie ondergaan van een dorpse kern naar een meer anonieme binnenstad. Om de identiteit van Ede Centrum te versterken wordt sinds 2018 ingezet op vergroening en verduurzaming. De gemeente werkt stap voor stap aan het vergroenen van de hele binnenstad, waarbij participatie van inwoners en ondernemers een belangrijke rol speelt.

Het Martktplein is een voorbeeld van die vergroeningsopgave. Van een kale stenen vlakte, waar mensen niet graag kwamen, is dit nu een levendig, groen plein wat als aftrap diende voor de vergroening van alle straten en pleinen. De herinrichting van het Marktplein, met alle kansen en uitdagingen, heeft de basis gelegd voor een beeldkwaliteitsplan voor het gehele centrum van Ede. Dit groene raamwerk heeft geleid tot concrete resultaten zoals de aanplant van 100 bomen, herinrichting van pleinen en straten, en de realisatie van een stadspark. 

De groene ambitie van Ede Centrum is een doordacht en langjarig project dat verder gaat dan individuele ingrepen. Met betrokkenheid van de gemeente, ondernemers, scholen en andere partners wordt gestreefd naar een gastvrije en groene binnenstad. Naast concrete acties zoals geveltuinen en laadpleinen voor elektrische auto's, is er ook aandacht voor sociale aspecten zoals betrokkenheid van scholen en samenwerking met NS-stations. De ambitie is om alle straten en pleinen op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen, met ruimte voor fietsers en voetgangers en een groene uitstraling die de Veluwse identiteit van Ede Centrum versterkt.