Skip to main content

De deelnemende projecten van 2024: Terneuzen: Bebouwing, functies en openbare ruimte Totaalplan Binnenstad

Wie wordt de winnaar van de verkiezing ‘Meest Inspirerende Binnenstadsproject? Tot aan de Dag voor de Binnenstad op 11 april, lichten we alle 19 ingezonden projecten voor je uit. In Terneuzen wordt hard gewerkt aan de transformatie van de binnenstad, van visie naar concrete uitvoering. In een totaalplan, vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2022, wordt de koers uitgestippeld voor de transformatie van de binnenstad naar een levendige en aantrekkelijke omgeving om te wonen en te verblijven. 

Dit plan omvat zes belangrijke ingrepen, waaronder het creëren van een compact en levendig kerngebied, een gevarieerder woningaanbod en het verbeteren van de bereikbaarheid. De vier ontwikkelzones, Cultuurkwartier, Noordstraat-Havenstraat, Raadsledenbuurt en Oostelijke Kanaalarm, vormen de hoekstenen van deze transformatie en werken samen om een samenhangende ontwikkeling van de binnenstad te bewerkstelligen.

Spelregels als sturend instrument 
Om de koers uit het Totaalplan daadwerkelijk te realiseren zijn heldere spelregels opgesteld voor de verschillende ontwikkelzones, met focus op functies, bebouwing en openbare ruimte. Deze spelregels zijn essentieel om duurzame kwaliteit en consistentie op lange termijn te waarborgen, en om initiatiefnemers duidelijkheid en richting te geven. Door deze spelregels worden alle ontwikkelingen in samenhang bekeken, beoordeeld en aangestuurd, wat resulteert in een gestroomlijnde uitvoering en slimme inzet van budgetten.

Een breed gedragen toekomstbeeld
De totstandkoming van de spelregels is het resultaat van een intensief participatieproces, waarbij verschillende belanghebbenden zijn betrokken, zoals vastgoedpartijen, corporaties, ontwikkelaars, investeerders, bewoners, ondernemers en pandeigenaren van de binnenstad. Deze breed gedragen aanpak heeft geleid tot een raadsbreed vastgesteld ruimtelijk kader voor bebouwing en functies en een ambitiedocument voor de openbare ruimte, die als leidraad dienen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen.