Skip to main content

Blog: Zou eigenlijk niet elke woonplaats stiekem Woerden willen zijn?

Maandelijks publiceert het Platform Binnenstadsmanagement een artikel waarbij de kracht van één van de ‘Binnensteden met potentie’ wordt neergezet. De vier binnensteden (Ede, Leiden, Tilburg en Woerden) komen hierbij wisselend aan het woord. Deze maand: Woerden.

Woerden,

Als een ster aan de hemel, staat de stad aan de platte polder, statig te stralen in het Groen.
Als deze stad, dit sieraad om de arm van de Rijn, zou leren woorden te vormen,
Zou het weldra willen weten; Zou eigenlijk niet elke woonplaats stiekem Woerden willen zijn?

Nienke Gorter – stadsdichter

Woerden heeft niet alleen een lange historie die haar bijzonder maakt, ze ligt ook in het mooie Groene Hart. Natuurlijk ligt er nog een stad met historie in het Groene Hart. Toch weet Woerden de harten van velen Woerdenaren te veroveren door van een ‘place to buy’ naar een ‘place to live’ en ‘place to be’ te veranderen. Om dit te bereiken investeert ze al jaren in samenwerking met verschillende stakeholders.

Unieke samenwerking met de Vestingraad

In 2017 heeft de gemeente Woerden het voortouw genomen om een nieuwe visie voor de binnenstad te maken. Dat is niet door een groep ambtenaren gedaan, maar door alle stakeholders van de binnenstad bij elkaar te brengen en hen gezamenlijk het plan te laten maken. Want wie weten nou beter hoe we Woerden, het sieraad aan de vinger van de Rijn, mooi kunnen laten glimmen, dan de mensen die in de binnenstad wonen, werken, vermaken, leren en leven?

Deze stakeholders zijn het bewonersplatform Binnenstad, het Rijngracht comité, ondernemersvereniging BIZ Stadshart Woerden, De C-5 (bibliotheek, klooster, Stadsmuseum, cultuurplatform en CUVO), koninklijke Horeca Nederland en Woerden Marketing. Deze partijen hebben gezamenlijk de werknaam Vestingraad. Met deze bottom-up methode heeft Woerden alle groepen betrokken in het levendig maken en houden van de binnenstad.

Eerste binnenstad met sociale meerwaarde

De binnenstadsvisie is in 2019 verrijkt met een visie op de sociale meerwaarde van de binnenstad. Hiermee is Woerden een van de voorlopers op dit thema, als pilot van de landelijke Retailagenda. Samen met de Vestingraad en gemeente Woerden is er gewerkt aan een visie waarbij de stad een duidelijke sociale meerwaarde dient te hebben voor haar bewoners en bezoekers. Een binnenstad die als aangename ontmoetings- en verblijfsplek dient, de huiskamer van de regio, gastvrij, gezellig en knus. Op Woerdense eigen wijze, want door de eeuwen heen heeft het roerige verleden een stempel gedrukt op Woerden en de Woerdenaren. Dit komt ook nu nog steeds tot uitdrukking in het sterke en pure karakter van de vele gebouwen, (streek)producten en de Woerdenaren zelf. Als binnenstad heeft ze een duidelijke keuze gemaakt om de historie en het ‘verhaal van Woerden’ te gebruiken. Zo ontstaat meer samenhang tussen de verschillende activiteiten in de binnenstad. Bovendien beschikt Woerden over een schat aan historische waarden in haar binnenstad, die op deze manier optimaal benut worden.

Van visie naar gezamenlijke activatie

Door de bottom-up aanpak is het niet alleen bij een visie gebleven. Er zijn duidelijke acties benoemd. Er is een gezamenlijk activatieplan opgesteld, er zijn werkgroepen geformuleerd en er vindt regelmatig overleg plaats. In Woerden blijft het niet alleen bij mooie woorden op papier. Een voorbeeld hiervan is het Defensie-eiland dat met respect voor het militaire erfgoed is ontwikkeld naar een “place to live” en “place to be” met het mooie Kasteel en de Bonaventura kerk direct naast het eiland gelegen.

Daarnaast is een sociale meerwaarde werkgroep in het leven geroepen die op verschillende plekken bezig is om het merk Woerden te laden en bewoners trots te laten worden en houden op hun eigen binnenstad. Met de actie “doneer je kussen” hebben ze met een knipoog de binnenstad omgetoverd tot huiskamer. Zetten ze met Woerdens Waar hun eigen maakindustrie en typische Woerdense producten van ondernemers in het zonlicht. Toetsen ze continu alle activiteiten, maar ook actiepunten uit de binnenstadsvisie, zoals het compact maken van de binnenstad en transformatie aan de waarden waarvoor Woerden staat.

En er is onlangs een gezamenlijk plan voor een compacte binnenstad gepresenteerd waar alle Woerdenaren de gelegenheid hebben om over mee te praten. Hoewel het met de leegstand in Woerden meevalt, willen stakeholders al wel voorsorteren op het veranderende consumentengedrag en functie van winkelgebieden. Woerden wil de stad van kaas zijn, maar niet van de gaten. En dus is de ambitie om de verschillende straten in de binnenstad verschillende functies te laten krijgen. Van monofunctioneel naar multifunctioneel, van een plek van kopen naar een plek van ontmoeten en aangenaam verblijven.

Deze eigen wijze laat Woerden overal zien, waardoor alle betrokkenen het verhaal van de Woerdense identiteit blijven vertellen. De stad is sfeervol en ademt cultuur en historie, lokale betrokkenheid en samenwerking! Niet voor niets zijn de bewoners en ondernemers trots dat in 2022 Woerden 650 jaar stadsrechten heeft. Ook is de BIZ onlangs met een ruime meerderheid van 85% voorstemmers verlengd. Komende jaren gaan we gezamenlijk aan de slag om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken waarbij de identiteit van Woerden bewaakt wordt volgens de gezamenlijke visie. Een stad waar bewoners ambassadeur van zijn, omdat Woerden je hart uiteindelijk helemaal veroverd.