Skip to main content

De legacy van culturele hoofstad

Leeuwarden was met Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het jaar 2018 stond in het teken van diverse culturele activiteiten, waarmee de binnenstad van Leeuwarden hoog verscheen op diverse ranglijsten voor unieke en leuke stedentrips. Na een adempauze starten Leeuwarden en Fryslân met een terugkerend cultureel programma: Arcadia. Aanleiding voor het Platform Binnenstadsmanagement om op de Dag voor de Binnenstad een bezoek te brengen aan de stad en te leren van de nalatenschap van culturele hoofdstad.

Als er iets is wat we kunnen leren van Leeuwarden, dan is het dat kiezen voor een sterk profiel zijn vruchten afwerpt. Zowel tijdens het ochtendprogramma als bij de middagsessies van de Dag voor de Binnenstad is cultuur en kunst onderwerp van gesprek. Na 2018 moest de gehele binnenstad even op adem komen, maar door de titel Culturele Hoofdstad van Europa hadden partijen de smaak te pakken. De titel heeft alle partijen in de binnenstad geïnspireerd en in laten zien dat een sterke, culturele profilering van meerwaarde is voor iedereen. Een sterk profiel werkt alleen als iedereen dit ook daadwerkelijk uitdraagt. Dat gebeurt in Leeuwarden: de stad ademt kunst en cultuur.

Geef ons een reden om samen te werken

Maar waar ga je verder, na het succes van LF2018? Het traject kende een lange aanloop van eerste idee/bidbook tot gekozen worden en titelhouder in 2018. Opgave was nu om dit vast te houden. In gesprek met partijen in de samenleving hoort Sjoerd Bootsma (artistiek directeur Arcadia) telkens hetzelfde: “Geef ons een reden om samen te werken”. Vanuit daar is Arcadia ontstaan.

Arcadia is de opvolger van Leeuwarden-Fryslân 2018, culturele hoofdstad van Europa. De legacy en duidelijke positionering van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 krijgen nu vorm tijdens Arcadia. Deze kunst- en cultuurmanifestatie gemaakt door Nederlandse en internationale kunstenaars zet zich in voor erfgoed, landschap en maatschappij. Honderd dagen lang staan er in de stad en door heel Friesland unieke evenementen op de agenda. Van 6 mei tot en met 14 augustus 2022 prikkelt Arcadia je zintuigen met theater, dans, zang, fotografie, lezingen, discussies, wandelingen, beeldende kunst, literatuur en poëzie. Arcadia keert iedere drie jaar terug met een cultureel programma, waarmee bezoekers worden uitgedaagd om samen na te denken over de toekomst van ‘mienskip’, landschap en erfgoed.

Als bomen kunnen wandelen, kunnen wij ook veranderen

Voor Leeuwarden en Fryslân is cultuur geen aparte pijler, maar een allesomvattend thema. Kunst en cultuur worden ingezet om Leeuwarden en Fryslân in heel Europa op de kaart te zetten en de provincie nóg mooier, eerlijker en duurzamer te maken.

Een van de voorbeeldprojecten is ‘Bosk’ (Fries voor bos), waar wij als een van de eersten in Nederland een bezoek aan brachten. Bosk is een bijzondere belevenis waarbij duizenden bomen door de straten van Leeuwarden bewegen. Met het kunstproject ‘Bosk’ van Arcadia geeft Leeuwarden een vervolg aan de culturele profilering van de stad. Daarnaast wordt de culturele profilering van de stad ingezet om een maatschappelijke opgave op de agenda te plaatsen, namelijk de verandering van het klimaat. De traag bewegende bomenzee van Bosk vestigt de aandacht op de noodzaak om anders naar de relatie tussen mens en natuur te kijken. Het kunstproject Bosk is bedacht door wijlen Joop Mulder en landschapsarchitect/kunstenaar Bruno Doedens. Het kunstproject is niet alleen een ‘event’, maar ook een aanjager voor een duurzamere samenleving.

Tijdens de deelsessies tijdens de Dag voor de Binnenstad bekijken we Bosk, maar daarnaast zien we een indrukwekkende transformatie van de binnenstad. Met nieuwe ontwikkelingen die naadloos aansluiten op bestaande (historische) bouw, maar ook gedurfde innovatieve en moderne projecten die een nieuwe doelgroep weten te bereiken. Leeuwarden laat zien dat de stad een bezoek waard is!